Мглин

Печатка від 1758 р.:

В полі печатки вежа, на якій літера М, обабіч два дерева, праворуч згори три восьмипроменеві зірки.
Напис по колу: … СКО …

кругла, розмір 33 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52595. 1758 р.

Олег Однороженко