Мглинська сотня

Печатка від 1740–1765 рр.:

В полі печатки бароковий щит, на якому щиток, на якому літера: М, над щитком шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щитка намет; в нашоломнику замок з трьома вежами.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ : СОТЕННАЯ : МГЛИНСКАЯ •

овальна, розмір 28х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 14198, арк. 136v; ф. 80, оп. 2, спр. 49, арк. 40v; спр. 122, арк. 16v, 38v; спр. 172, арк. 15v; спр. 175, арк. 11v; спр. 197, арк. 26v; спр. 257, арк. 13v; спр. 272, арк. 6v. 1740–1765 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 284, n. 2. 1748–1765 рр.

Олег Однороженко