Міочинський Атанасій граф на Міочині

Міочинський Атанасій граф на Міочині, староста луцький (1680–1714), ключник луцький (1680–1712), надвірний ловчий коронний (1684–1687), надвірний крайчий коронний (1687–1688), надвірний підскарбій коронний (1688–1713), воєвода волинський (1713–1723):
Печатка від 1680–1697 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому мисливський ріжок під рицарським хрестиком; над щитом графська корона, в нашоломнику п’ять страусових пер, здолу перехрещено дві пальмові галузки (герб Ковнати).
Напис по колу: * ATHANAZI • NA • MIOCZINIE • MIOCZINSKI • LVCKI • KRZEPICKI * STAROSTA

овальна, розмір 49х42 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17440; спр. 20661; спр. 20991. 1694–1697 рр.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 78, арк. 32, 34, 36, 40, 42; ф. 2228, оп. 1, спр. 116, арк. 2v.
AGAD, AZ, Sygn. 2896, st. 154, 158, 233, 241, 252, 258, 273, 280. 1680–1681 рр.
ANK, AS, Teka 101, Plik 13, st. 3; Teka 141, Plik 14, st. 47. 1690 р.
MNK, Rkps 558, n. 118888; n. 118889. 1686–1691 рр.

Публікації:
Бірюліна О. З історії сфрагістики Луцька. – С. 6, мал. 1. 1681 р.

Олег Однороженко