Млиниські Федько і Стецько з Млинищ

Млиниські Федько і Стецько з Млинищ, земяни львівські:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді хреста з подвійним заокругленим розгалуженням вгорі та подвійним розгалуженням здолу.
Напис по колу: …

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 (13.12.1464, «Fyedko et Steczko de Mlynyscze»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 59, il. 154. 13.12.1464.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 147. 13.12.1464.

Олег Однороженко