Мочульський Семен Олександрович

Мочульський Семен Олександрович, повітовий возний київський:
Печатка від 14.10.1575:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літер М та W в стовп, які з’єднано стовпом з двома кутастими відгалуженнями ліворуч.

восьмикутна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 11, арк. 2v. 14.10.1575.

Олег Однороженко