Мохнацька сотня

Печатка від 1765 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому літери: ІПМР; над щитом забороло під князівською короною, навколо щита намет.

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 50, арк. 28v (1765, «из Мохначанскои сотєннои ратүшы рєпорт»).

Олег Однороженко