Мокієвський Костянтин

Мокієвський Костянтин, полковник київський (1691–1708):
Печатка від 1697–1700 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому ключ; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Ясона); навколо літери: ИЦПВВЗПККМ.

восьмикутна, розмір 26х24 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50508. 1697 р.

Публікації:
Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. – С. 106, мал. 57. 1700 р.
Ситий І. Старшинські печатки. – С. 225–226, мал. 16. 1700 р.

Олег Однороженко