Молодковський Іван Васильович

Молодковський Іван Васильович, земянин київський, слуга князя Яхима Богушовича Корецького:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді трьох клинів, які з’єднано вістрями здолу; згори літери: ИВ.

восьмикутна, розмір 13х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 798. 1576 р.

Олег Однороженко