Молявка Іван Харитонович

Молявка Іван Харитонович, городовий отаман чернігівський (1662–1667):
Печатка від 1666–1667 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шабля вістрям вгору; над щитом три страусових пера; згори літери: ИХ, здолу літери: АГЧ.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52622; ф. 61, спр. 1140. 1667 р.

Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. XVIII–XIX, илл. 7; С. 117. 1666 р.
Україна – козацька держава. – С. 553, мал. 7. 1666 р.

Олег Однороженко