Монченко Матвій

Монченко Матвій, городовий отаман мглинський (1728–1732):
Печатка від 1730–1732 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: ММА.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52527; спр. 52530; спр. 52531; спр. 52533; спр. 52535; спр. 52536; спр. 52537. 1730–1732 рр.

Олег Однороженко