Мосальський Андрій Ярошевич

князь Андрій Ярошевич Мосальський:
Печатка від 1618 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом; над щитом шолом, навколо щита намет; згори літери: AM.

восьмикутна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 44, арк. 19v. 1618 р.

Олег Однороженко