Мосальський Іван Федорович

князь Іван Федорович Мосальський:
Печатка від 1.7.1569–1577:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом; згори літери: ІM.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 636 а; Perg. 5627. 1.7.1569.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 351, n. 149 а, poz. 55; S. 354, n. 149 b, poz. 65. 1.7.1569.
Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. – S. 309, il. 549. 1577 р.

Олег Однороженко