Мосальський Матіаш Іванович

князь Матіаш Іванович Мосальський:
Печатка від 1618 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом.

восьмикутна, розмір 16х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 69, арк. 2. 1618 р.

Олег Однороженко