Мосальський Ярош Васильович

князь Ярош Васильович Мосальський:
Печатка від кінця XVI ст.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом; над щитом князівська корона, в нашоломнику страусове перо, навколо щита намет; згори літери: ІM.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8052.

князь Ярош Васильович Мосальський:
Печатка від 22.7.1595–23.7.1595:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді літери М під хрестом, в другій частині – знак у вигляді літери П під хрестом і з вістрями стріл на кінцях (герб матері, Анни, доньки Івана Івановича Богдана), в третій частині – рицар на коні, в правиці тримає меч (герб роду князів Корецьких – бабки за батьківською лінією, княжни Ганни Іванівни Корецької), в четвертій частині – рицар, в правиці тримає меч; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику рицар, в правиці тримає меч, навколо щита намет; згори літери: ІM.

овальна, розмір 21х17 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka XХI, Plik 64; Plik 65; Plik 66. 22.7.1595–23.7.1595.

Олег Однороженко