Мощаницький Василь

Мощаницький Василь, підстолій київський (1585–1595):
Печатка від 1585 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три вруба; згори літери: VM.

овальна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21992. 1585 р.

Олег Однороженко