Мостицький Теодор

Мостицький Теодор, генеральний возний київський:
Печатка від 1624–1629 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під хрестом; згори літери: ТМ.

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 51; ф. 220, оп. 1, спр. 105. 1624–1629 рр.

Олег Однороженко