Мстишинський Іван

Мстишинський Іван, пан волинський:
Печатка від 1.10.1366:

В полі печатки в оточенні шести колечок прямокутник, на якому косий хрест.

шестикутна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 254.
MNK, Rkps 1713, karta 184.

Публікації:
Грамоти ХІV ст. – C. 38–39, n. 19. 1.10.1366.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 145, мал. 127. 1.10.1366.

Олег Однороженко