Мстиславський Лугвеній Семен Ольгердович

Лугвеній Семен Ольгердович князь Мстиславський (1392–1431):
Печатка від 14.8.1385:

В полі печатки павеза; обабіч щита літери: В і А.
Напис по колу: + ПЧАТЬ КНѦZѦ ЛЪГВЄН

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 1458, karta 101, 103; Rkps 1482, Tom 2, karta 3. 14.8.1385.

Публікації:
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ. – С. 237. 14.8.1385.
Снимки древних русских печатей. – С. 78, илл. 14.8.1385.
Codex epistolaris saeculi XV. – Vol. I. – Р. 5, n. 3. 14.8.1385.
Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. – Tom I. – n. 225, 229.
Działyński A. Statut litewski. – S. 544, tab. 3. 14.8.1385.
Gumowski M. Handbuch der polnischen Siegelkunde. – S. 157, taf. 32, il. 327. 14.8.1385.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 704, tab. 3, il. 20; tab. 6, il. 39. 14.8.1385.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 400, poz. 1. 14.8.1385.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. – S. 326, n. 573, il. 348. 14.8.1385.
Vossberg F. Siegel des Mittelalters. – S. 44, taf. 24, il. 106. 14.8.1385.

Лугвеній Семен Ольгердович князь Мстиславський (1392–1431):
Печатка від 31.1.1388–25.4.1389:

В полі печатки рицар на коні вліво, в правиці тримає меч.
Напис по колу: + КИѦЖ … ТВ СЄМН ВОЛЬГР

кругла, розмір 40 мм.

Джерела:
ЛІМ, Сфр. 707.
AGAD, Perg. 4442. 25.4.1389.
BCz, Perg. 218. 25.4.1389.
MNK, Rkps 1458, karta 102, 103; Rkps 1713, karta 172. 1388–1389 рр.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 36, мал. 1389 р.
Цітоў А. Наш сімвал – пагоня. – С. 21, мал. 1388 р.
Codex epistolaris saeculi XV. – Vol. I. – P. 13–14, n. 13. 31.1.1388.
Daniłowicz J. Skarbiec dyplomatów. – Tom I. – n. 275.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 705, tab. 5, il. 35. 31.1.1388–25.4.1389.

Олег Однороженко