Мудричка Олександр

Мудричка Олександр, пан радний молдавський (1436–1439), господарський спатар (1436–1447):
Печатка від 1435–19.9.1436:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору з колом на долішньому кінці в супроводі двох шестипроменевих зірок; навколо щита галузки.
Напис по колу: + СЄ ПЄЧАТЬ ПАНА ѠЛЄКСАНДРАВА

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7285 (1435).
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436, «панъ Алєксандръ спатаръ», напис на паску: «+ пана Алєксандрова»).

Олег Однороженко