Михалетський Богуш Нестикович

Михалетський Богуш Нестикович, пан радний молдавський (1432–1444):
Печатка від 13.1.1434:

В полі печатки готичний щит, на якому щит.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ БОГҮШОВА

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Богѹшъ и братъ єго панъ Пашко»).

Михалетський Богуш Нестикович, пан радний молдавський (1432–1444):
Печатка від 19.9.1436:

В полі печатки готичний щит, на якому щит.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА Б …

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436, «панъ Богѹшъ Михалєтскыи», напис на паску: «Пєчатъ пана Богуша»).

Олег Однороженко