Михалетський Пашко Нестикович

Михалетський Пашко Нестикович, пан радний молдавський (1434–1444):
Печатка від 13.1.1434:

В полі печатки готичний щит, на якому щит, над яким шолом, в нашоломнику дракон в супроводі восьмипроменевої зірки та півмісяця рогами вправо.
Напис по колу: + … БѢЛО …

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Богѹшъ и братъ єго панъ Пашко»).

Олег Однороженко