Микулович Федір

Микулович Федір, господарський слуга молдавський (1644):
Печатка від 2.12.1644:

В полі печатки серцеподібний бароковий щит, на якому двораменний хрест з костуроподібним закінченням на лівому кінці долішнього рамена, обабіч літери НА; над щитом корона.

кругла, розмір 14 мм.

Джерела:
ДАЧО, ф. 1023, оп. 1, спр. 148, арк. 1 (2.12.1644, «Федор сын Никула стольника»).

Олег Однороженко