Микитинич Сергій

Микитинич Сергій, боярин любецький:
Печатка від 1615 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими кінцями в супроводі трьох кіл згори та обабіч; згори літери: СМ.

восьмикутна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52618. 1615 р.

Олег Однороженко