Минцовна Марина

Минцовна Марина, дружина степанського старости Богдана Омеляновича:
Печатка від 1615 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: МM.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 61, арк. 1v. 1615 р.

Олег Однороженко