Минзу Іван

Минзу Іван, пан радний молдавський (1443–1448):
Печатка від 22.8.1448:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді літери И з вістрям стріли на горішньому кінці правої щогли.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ИВАНА МЬНSҮ

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5365 (22.8.1448, «панъ Иванъ Мынsү»).

Публікації:
Bogdan I. Album paléographique moldave. – n. 96. 22.8.1448.
Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – P. 383, pl. 88, il. 2. 22.8.1448.

Олег Однороженко