Миргородська друга сотня

Печатка від 1767 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому заокруглений хрест над трьома восьмипроменевими зірками; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: ПƐЧА … ОИ МІРГОРО

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 57, оп. 1, спр. 434, арк. 88v, 89 гv; спр. 435, арк. 407 жv, 424 дv, 445 гv, 461 вv.

Олег Однороженко