Миргородський полк

Печатка від 1747–1754 рр.:

В полі печатки прямокутний бароковий щит, на якому архангел Михайло влучає списом, з хрестом на горішньому кінці, та мечем змія.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ВОИСКА ЗАПОРОЗСКАГО МАЛОРОСІИСКАГО МИРГОРОДСКОГО ПОЛКҮ

кругла, розмір 40 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 56074.
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 437, арк. 14v; ф. 102, оп. 2, спр. 24, арк. 4v; спр. 29, арк. 1; ф. 229, оп. 1, спр. 20, арк. 50v. 1747–1754 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 278, n. 1, табл. 2, мал. 1. 1749 р.

Печатка від 1754–1773 рр.:

В полі печатки бароковий щит, на якому архангел Михайло влучає списом, з хрестом на горішньому кінці, та мечем змія.
Напис по колу: * ПЄЧАТЬ ВОИСКА ЗАПОРОЗСКАГО МАЛОРОСІИСКАГО МИРГОРОДСКОГО П

кругла, розмір 42 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 15496, арк. 5; спр. 15634, арк. 7; спр. 15806, арк. 5; ф. 57, оп. 1, спр. 435, арк. 28v, 30v, 93 аv, 164 а, 165 а, 445 а, 445 б, 449 бv, 450v, 461 жv,469 бv; ф. 102, оп. 1, спр. 29, арк. 1v; оп. 2, спр. 47, арк. 68; ф. 763, оп. 1, спр. 467, арк. 163v, 205. 1754–1773 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 278, n. 2, табл. 2, мал. 2. 1754–1759 рр.
Румянцева В. Эмблемы земель. – С. 89, мал. 1754 р.

Мала полкова печатка від 1754–1773 рр.:

В полі печатки архангел Михайло влучає списом, з хрестом на горішньому кінці, та мечем змія.
Напис по колу: ПЄЧАТЪ МЄНШАѦ МИРГОРОДЦКОГО ПОЛКҮ

овальна, розмір 30х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 57, оп. 1, спр. 434, арк. 80 аv, 100v, 102v, 139 аv; спр. 435, арк. 77v, 88 аv, 156 аv, 179 аv, 180 аv, 407 аv, 407 бv, 407 гv, 416 аv, 416 гv, 425 аv, 437v, 439v, 461 дv, 475 аv, 475 бv, 475 гv; спр. 29, арк. 1v; оп. 2, спр. 47, арк. 68; ф. 763, оп. 1, спр. 467, арк. 163v, 205. 1754–1773 рр.

Печатка від 1773–1781 рр.:

В полі печатки архангел Михайло влучає списом, з хрестом на горішньому кінці, та мечем змія.
Напис по колу: МАЛОРОССКОГО ПОЛ ПЄЧАТЬ МАѦ

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 425, арк. 17v; спр. 445, арк. 97v; ф. 108, оп. 2, спр. 1175, арк. 150, 176, 179; спр. 1420, арк. 191v; ф. 763, оп. 1, спр. 467, арк. 56. 1773–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 278, n. 3 (описана як печатка Київської губернської канцелярії), табл. 4, мал. 11. 1774–1775 рр.

Олег Однороженко