Мирославич Василь

Мирославич Василь, боярин смоленський:
Печатка від 12.9.1499:

В полі печатки знак у вигляді літери Х з загнутими в бік горішніми кінцями.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ВАСИЛ … ЛАВА

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 2 (12.9.1499, «Василєи Мирославич»).

Олег Однороженко