Мишка Холоневський Михайло Васильович

Мишка Холоневський Михайло Васильович, підвоєвода київський:
Печатка від 1609–1617 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, навколо щита намет; згори літери: ММ.

восьмикутна, розмір 18х17 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20640; спр. 20942. 1612–1614 рр.
НМІУ, СФДМ, РД-12. 1617 р.
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 24, арк. 2; ф. 256, оп. 1, спр. 53, арк. 63, 69, 70, 79, 81v, 87, 92, 97. 1609–1612 рр.

Мишка Холоневський Михайло Васильович, підвоєвода київський:
Печатка від 1611 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому три вруба; над щитом шолом, в нашоломнику корчак з якого виникає пес, навколо щита намет (герб Корчак); згори літери: МСН.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23259. 1611 р.

Мишка Холоневський Михайло Васильович, підвоєвода київський:
Печатка від 1619 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому три вруба; над щитом шолом, в нашоломнику павичеве перо, навколо щита намет; згори літери: ММ.

восьмикутна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98. 1619 р.

Олег Однороженко