Мишкович Ян

Мишкович Ян, пан радний (1486–1488), господарський ловчий (1486–1488):
Печатка від 25.1.1487:

В полі печатки іспанський щит, на якому орел вліво; над щитом хрестик в супроводі рослиноподібного візерунку.
Напис по колу: + s + ioannes + de … ~

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4628 (25.1.1487, «а ловчии королєвь пан Ӕнъ Мишкович … єсми просил штобы и свои пєчати приложили и ихь милость приложилъ … пана Ӕнова пєчат», частково пошкоджена).
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 668 (25.1.1487, «sigillum aquilae mediae supra tres turres Ioannis Miscouicz venatoris regij»).

Публікації:
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 48, n. 391. 25.1.1487.

Олег Однороженко