Надобович Юрій Голімін

Надобович Юрій Голімін, пан радний (1432–1434), державця віленський (1432), староста жомоїтський (1433–1434):
Печатка від 27.2.1434:

В полі печатки знак у вигляді ромбового переплетення з загнутими горішніми кінцями та колом у середині.
Напис по колу: КГОИЛИМИНЪ НАДОБЬЄВЪ

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 392. 27.2.1434.
MNK, Rkps 1713, karta 269; Rkps 1714. 27.2.1434.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 100, n. 61, poz. 7. 27.2.1434.
Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. – S. 407. 27.2.1434.

Олег Однороженко