Нагорецький Сенько з Нагорців

Нагорецький Сенько з Нагорців, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді хреста з потрійним розгалуженням вгорі над півколом, що лежить кінцями догори.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ СЄНЬКОВА

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Syenko de Nahorecz»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 30, il. 53. 13.12.1464.

Олег Однороженко