Нарушевич Казимир

Нарушевич Казимир, староста бутаковський:
Печатка від 1661–1664 рр.:

В полі печатки іспанський щит, на якому дві риби; над щитом забороло під короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Вадвич); згори літери: KN.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 747, арк. 8, 9, 11. 1661–1664 рр.

Олег Однороженко