Нарушевич Петро

Нарушевич Петро, земський суддя пинський:
Печатка від 1634–1641 рр.:

В полі печатки чотиридільний овальний щит, на якому: в першій частині – дві риби (герб Вадвич), в другій частині – однорог (герб Бонча), в третій частині – голова віслюка (герб Полукоза); над щитом шолом під короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; навколо літери: PNSP.

овальна, розмір 22х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6908; спр. 7295; спр. 7326; спр. 7331; спр. 7381. 1634–1641 рр.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 8v. 1639 р.

Олег Однороженко