Нарушевич Ян Кароль

Нарушевич Ян Кароль, господарський ловчий (1624–1629):
Печатка від 1634 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому дві риби (герб Вадвич).

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7386. 1634 р.

Олег Однороженко