Негрил пан на Басенях

Негрил пан на Басенях, пан радний молдавський (1498–1530), староста хотинський (1498–1508):
Печатка від 11.7.1499–14.9.1499:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді з’єднаних поясом двох півкіл, що лежать кінцями в різні боки.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПА НЄГРИЛА ПРЪКАЛАБ

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5375 (12.7.1499, «Тоадєръ и Нєгрилъ старости Хотинскїи»).
AGAD, Perg. 5376 (11.7.1499).
AGAD, Perg. 7395 (14.9.1499, «Тѡадєр и Нєгрилъ старости Хотинскїи», стерта

Олег Однороженко