Немирич Іван

Немирич Іван, пан київський:
Печатка від 1514 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими кінцями і перекладиною здолу; згори напис: ИВАН.

овальна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 655. 1514 р.

Олег Однороженко