Немирич Єсиф Іванович

Немирич Єсиф Іванович, земський суддя київський (1566–1598):
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими кінцями і перекладиною здолу; над щитом шолом, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 13х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 555. 1571 р.

Немирич Єсиф Іванович, земський суддя київський (1566–1598):
Печатка від 1583–1585 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими кінцями і перекладиною здолу; згори літери: ІN.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 23365. 1583 р.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 17, арк. 4. 1585 р.

Олег Однороженко