Нігої

Нігої, пан радний молдавський (1425–1448), господарський граматик (1422–1424), господарський логофет (1425–1448):
Печатка від 4.6.1433:

В полі печатки воїн, за спиною у якого прапор.
Напис по колу: + …

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5317 (4.6.1433, «панъ Нѧгои писаръ», пошк.).

Нігої, пан радний молдавський (1425–1448), господарський граматик (1422–1424), господарський логофет (1425–1448):
Печатка від 13.1.1434:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді літер N в супроводі п’ятипроменевої зірки згори та півмісяця, що лежить рогами догори, здолу.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ НѢГОӔ ЛОГОѲЄТА

кругла, розмір 18 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Нѧвкои логоѳєтъ»).

Нігої, пан радний молдавський (1425–1448), господарський граматик (1422–1424), господарський логофет (1425–1448):
Печатка від 26.11.1445–[22.8.1448]:

В полі печатки, оздобленому шістьма дугами з восьмипроменевими зірками та кульками, готичний щит, на якому знак у вигляді літер N; над щитом шолом вліво, в нашоломнику виникає орел вліво в супроводі восьмипроменевої зірки згори, п’ятипроменевої зірки праворуч та півмісяця, що лежить рогами вліво, ліворуч.
Напис по колу: + НѢГОА ЛОГѠѲЄТА

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7339 (26.11.1445, «панъ Нѧгоє логоѳєтъ»).
AGAD, Perg. 5365 (22.8.1448, «панъ Нѣгои», стерта).

Олег Однороженко