Ніжинська лічильна комісія

Печатка від 1753 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому напнутий лук зі стрілою, що лежить вістрям вгору, здолу перехрещено дві шаблі вістрями вгору, обабіч дві шестипроменеві зірки; за щитом мантія під шоломовою короною.

овальна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, спр. 538, арк. 3v, 5v, 7v, 38v. 1753 р.

Олег Однороженко