Ніжинський головний словесний суд

Печатка від 1781 р.:

В полі печатки двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій кулю під хрестиком, на грудях щиток, на якому вершник на коні влучає списом змія.
Напис по колу: ЕЯ ІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Н МАЛОРОСІСКАГО ГЛАВНАГО СЛОВЕСНАГО СҮДА

кругла, розмір 40 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 9931, арк. 48v. 1781 р.

Олег Однороженко