Ніжинський полк

Печатка від 1728–1755 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит скошений вправо: в першій частині – дві руки в потиску, в другій частині – меркуріїв жезл; над щитом корона.
Напис по колу: + ПЕЧАТЬ МАЛОРОССІИСКОИ ПОЛКОВОИ НѢЖИНCКОИ КАНЦEЛѦРИІ

овальна, розмір 30х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 61, арк. 40; спр. 2470, арк. 6, 7; спр. 2617, арк. 4; спр. 2735, арк. 4; спр. 4291, арк. 2; спр. 4528, арк. 4; спр. 4647, арк. 6; спр. 4856, арк. 8; спр. 4997, арк. 35; спр. 5007, арк. 5; спр. 11686, арк. 2 а; ф. 75, оп. 1, спр. 9, арк. 1. 1728–1755 р.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 278, n. 1. 1755 р.

Печатка від 1752–1781 рр.:

В полі печатки овальний щит в картуші, скошений вправо: в першій частині – дві руки в потиску, в другій частині – меркуріїв жезл; над щитом корона.
Напис по колу: + ПEЧАТЬ МАЛОРОССІИСКОИ ПОЛКОВОИ НѢЖИНCКОИ КАНЦEЛѦРИІ

овальна, розмір 40х37 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 11408, арк. 3; спр. 12427, арк. 5; спр. 12531, арк. 4; спр. 12605, арк. 6; спр. 13631, арк. 2; спр. 19973, арк. 68, 153, 158; ф. 59, оп. 1, спр. 9341, арк. 2; ф. 64, оп. 1, спр. 517, арк. 5v; спр. 542, арк. 4v; спр. 543, арк. 4v; ф. 75, оп. 1; спр. 1, арк. 1; ф. 108, оп. 2, спр. 109, арк. 117v, 119v; спр. 128, арк. 38v, 51v; спр. 349, арк. 17v; спр. 892, арк. 237v, 285, 286; спр. 1037, арк. 20v; спр. 1112, арк. 150v; спр. 1352, арк. 308; спр. 1355, арк. 240v; спр. 1400, арк. 135v, 435v; спр. 1419, арк. 45v; спр. 1591, арк. 84v, 124, 189, 220, 221v; спр. 1626, арк. 6v; спр. 1689, арк. 94, 138, 141. 1752–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 278, n. 2, табл. 2, мал. 3. 1754–1781 рр.
Желіба О. Печатки Ніжинського козачого полку. – С. 41, мал. 15.
Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание. – С. 456 («Сей гербъ вошелъ въ бывшую Полковую Нѣжинскую Канцелярію въ печати во употребленіе въ нынѣшнемъ столѣтіи, по случаю бывшихъ въ Нѣжинѣ изъ Великороссіянъ Нѣжинскихъ Полковниковъ. Онъ былъ бывшаго Нѣжинскаго Гарнизоннаго Полку, и означенные полковники, желая себя отъ Нѣжинскаго Магистрата отличить, ввели оный изъ Нѣжинской Комендантской канцеляріи и въ Нѣжинскую Полковую Козацкую Канцелярію»).

Олег Однороженко