Ногай Макар

Ногай Макар, військовий старшина Війська Запорозького Низового:
Печатка від 1768 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит: перша і четверта частини – чорні, друга і третя – срібні.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 247, арк. 194v. 1768 р.

Олег Однороженко