Нова Водолага

Печатка від 30.VI.1765:

В полі печатки овальний щит, на якому вензель; над щитом корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки.
Напис по колу: + НОВОИ ВОДОЛАГИ … В …

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1722, оп. 1, спр. 49, арк. 10v.

Олег Однороженко