Новгородська сотня

Печатка від 1739–1762 рр.:

В полі печатки двоповерхова брама з прочиненими воротами, під дахом, який прикрашено паростком, обабіч брами мур, над яким праворуч – спис, ліворуч – шабля вістрями вгору.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ : СОТЕННАІА НОВГОРОДСКАІА

овальна, розмір 27х25 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 9041, арк. 203v; спр. 9213, арк. 3; спр. 9800, арк. 9; спр. 11880, арк. 18; спр. 12536, арк. 24; спр. 13964, арк. 9; спр. 15907, арк. 7; спр. 16257, арк. 19, 24, 37, 44; спр. 17088, арк. 11v; ф. 64, оп. 1, спр. 460, арк. 5v; ф. 80, оп. 2, спр. 61, арк. 30. 1739–1762 рр.

Олег Однороженко