Нові Санжари

Печатка від 1721–1724 рр.:

В полі печатки п’ятикутний щит, на якому восьмипроменева зірка; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ПМН.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 54481, арк. 100v, 101, 106v. 1721 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 7575, арк. 17. 1724 р.

Олег Однороженко