Новоміська сотня

Печатка від 1745–1763 рр.:

В полі печатки на землі дерево, навколо якого трава.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ СОТНѢ НОВОМИСКОИ СТАРОДҮБОВСКОИ

овальна, розмір 29х27 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52251; спр. 52287; спр. 52296; спр. 52300; спр. 52303; спр. 52305; спр. 62121. 1745–1763 рр.

Печатка від 1755 р.:

В полі печатки на землі дерево, навколо якого трава, праворуч півмісяць рогами вліво, ліворуч шестипроменева зірка.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ СОТНѢ НОВОМИСКОИ СТАРОДҮБОВСКОИ

овальна, розмір 25х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52289. 1755 р.

Олег Однороженко