Новоселецький Жиґимонт з Новосельців і Ягельниці

Новоселецький Жиґимонт з Новосельців і Ягельниці, земський суддя кам’янецький (1449–1487):
Печатка від 1449–1480 рр.:

В полі печатки іспанський щит, на якому підкова кінцями додолу в супроводі трьох хрестиків (герб Дуброва ІІІ).
Напис по колу: + • s • sigism˜ …

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 134, оп. 1, спр. 489. 1480 р.
AGAD, Perg. 7306; Perg. 7307; Perg. 7319. 1449–1458 рр.

Новоселецький Жиґимонт з Новосельців і Ягельниці, земський суддя кам’янецький (1449–1487):
Печатка від 1456 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому підкова кінцями додолу під півколом, що лежить кінцями додолу, в супроводі стріли вістрям вгору та хрестика.
Напис по колу: s • sigismundi d’ … + lec … iud

кругла, розмір 29 мм.

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom ІV. – S. 164. 1456 р.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 18–19, il. 15. 1456 р.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 143. 1456 р.

Олег Однороженко