Новицький Микола

Новицький Микола, староста острозький:
Печатка від 1632 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді триноги з загнутими кінцями та вістрям стріли на долішньому кінці, обабіч дві шестипроменеві зірки над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, які пронизує стріла вістрям вліво, навколо щита намет; згори літери: НН.

восьмикутна, розмір 20х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 5, арк. 1v. 1632 р.

Новицький Микола, староста острозький:
Печатка від 1633 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді триноги з загнутими кінцями, обабіч дві шестипроменеві зірки над півмісяцем, що лежить рогами догори, в третій частині – три козлині голови (герб Зірвикаптур); над щитом забороло під короною, в нашоломнику три страусових пера, які пронизує стріла, навколо щита намет.
Напис по колу: … NICOLAVS * * NOUICKI …

овальна, розмір 29х25 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 6, арк. 5. 1633 р.

Олег Однороженко