Оанча пан на Прокопинцях

Оанча (Ванча) пан на Прокопинцях, Мачківцях, Козарівцях та Білій Криниці, пан радний молдавський (1436–1449), господарський граматик (1423–1435), господарський логофет (1436–1449):
Печатка від 26.11.1445:

В полі печатки круглий щит, на якому знак у вигляді літери Ѡ під півколом з загнутими догори та в бік кінцями.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ѠАНЧА ЛОГОѲЄТА

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7339 (26.11.1445, «панъ Оанча»).

Олег Однороженко